Na Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu realizuju se tri studijska programa osnovnih akademskih studija (Inženjerstvo zaštite životne sredine, Inženjerstvo zaštite na radu, Čiste energetske tehnologije), četiri studijska programa master akademskih studija (Inženjerstvo zaštite životne sredine, Inženjerstvo zaštite na radu, Čiste energetske tehnologije i Inženjerstvo tretmana i zaštite voda) i dva studijska programa doktorskih akademskih studija (Inženjerstvo zaštite životne sredine, Inženjerstvo zaštite na radu).
Studijski programi Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu su formirani na osnovu utvrđenih potreba za unapređenje stanja u oblastima zaštite životne sredine, zaštite na radu i obezbeđivanja energije iz čistih izvora i veće energetske efikasnosti.