O Departmanu

Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, jedan je trinaest departmana na Fakultetu tehničkih nauka, koji je počeo sa radom 1999. godine. Na Departmanu postoje četiri akreditovana studijska programa: Inženjerstvo zaštite životne sredine, koji je prvu generaciju studenata uspisao 1999. godine, Inženjerstvo zaštite na radu, na kojem se realizacija nastave izvodi od 2010. godine, kao i Čiste energetske tehnologije na koje je 2014. godine upisana prva generacija studenata. Pored navedenih studijskih programa, 2014. godine započeli smo i realizaciju master akademskih studija Inženjerstva tretmana i zaštite voda kao dvogodišnje studije koje su nastale kao rezultat saradnje Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, Univerziteta u Firenici, Univerziteta Ćirilo i Metodije iz Skoplja i Politehničkog univerziteta u Tirani u okviru TEMPUS DEREL projekta. 

Departman je nastao kao odgovor na potrebe industrije, privrede i institucija koje se suočavaju sa problemima zaštite životne sredine, zaštite na radu i primenom čistih energetskih tehnologija, kojima su potrebni inženjeri sa interdisciplinarnim znanjima iz pomenutih oblasti. 

Pored kontinuiranog unapređenja ralizacije nastavnih aktivnosti, zaposleni na Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu veliku pažnju pridaju naučno-istraživačkоm radu i saradnji sa privredom. Od svog osnivanja do danas, Departman je ulagao značajne napore u povećanje kapaciteta za naučno-istraživački rad, kao i za povezanost sa privredom u cilju transfera znanja i prepoznavanja novih potreba na tržištu. O tome svedoči značajno povećanje broja zaposlenih na Departmanu, savremeno opremljene laboratorije i veliki broj poslovnih partnera.