Saradnja sa privredom

 

  1. Projekat izrade Studije i pripreme tenderske dokumentacije 1 faze projekta za Lot 5 (Nova Varoš) i Lot 7 (Pirot) u okviru Programa upravljanja čvrstim otpadom Republike Srbije; Klijent: Ministrstvo zaštite životne sredine; Fond: EBRD (2023- )
  2. Izrada Studije karakterizacije otpada za opštine u okviru regiona upravljanja otpadom „Kalenić“; Klijent: Saobraćajni Institut CIP i Ministrstvo zaštite životne sredine (2023)
  3. Jugo Impex, d.o.o. Niš, Studija opravdanosti o ispunjenosti uslova za prestanak statusa otpada (2023-2024)
  4. Projekta sanacije, rekultivacije i zatvaranja devet divlјih deponija u opštini Bačka Palanka (2023-2024)
  5. Izrada studije izvodljivosti – definisanje optimalnog rešenja za zbrinjavanje otpada, faza 1, Naručilac: „NAFTAGAS-Tehnički servisi" D.O. 23000 Zrenjanin, Ul. Beogradska br.26 (2023)
  6. Upotreba građevinskog otpada i otpada od tretmana građevinskog otpada kao alternativne sirovine na postojećim postrojenjima u kompleksu Lafarge BFC, Naručilac: Lafarge BFC Srbija d.o.o. Beočin, Trg Beočinske fabrike cementa 1, 21300 Beočin (2023)
  7. Izgradnja sistema za povećanje supstitucije alternativnih goriva na К.P. 1461/8, КO Beočin, Naručilac: Lafarge BFC Srbija d.o.o. Beočin, Trg Beočinske fabrike cementa 1, 21300 Beočin (2023)