Stručna praksa

Za školsku 2017/2018. godini Fakultet tehničkih nauka ima zaključene Ugovore o obavljanju stručne prakse studenata sa sledećim institucijama:

  1. EKO HEMIK doo, Jedinci, Liparje 108, Novi Sad
  2. „BSZ KONSALTING“, Berislava Berića 1, lokal 10, Novi Sad
  3. JKP „Vodovod i kanalizacija“, Masarikova 17, Novi Sad
  4. „TERMO-INŽENJERING“, Vase Stajića 22b, Novi Sad
  5. „Metanolsko-sirćetni kompleks“, Miloševački put bb, Kikinda
  6. JKP ,,Čistoća“, Novi Sad