Poziv za radionicu

VIRTUAL WORKSHOP ON TIME SERIES DESING TO ESTIMATE SHORT TERM EFFECTS OF ENVIRONMENTAL HEALTH RISK FACTORS IN THE EASTERN MEDITERRANEAN AND MIDDLE EAST (EMME) Monday, October 11th...

Više

Poziv za učešće u seriji vebinara u okviru istraživačkog programa East-West-Dialogue

U okviru DAAD projekta koji Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštitu na radu Fakulteta tehničkih nauka realizuje sa SRH Hochschule Heidelberg, od 08.09. – 07.12....

Više

Poziv za učešće na DIGITALNOJ KONFERENCIJI u okviru projekta Democratia - Aqua – Technica II

U okviru DAAD projekta Democratia - Aqua – Technica II koji Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštitu na radu Fakulteta tehničkih nauka realizuje sa SRH Hochschul...

Više

Prijava na sajt