15 godina od izbora prvih profesora emeritusa na Fakultetu tehničkih nauka

Poštovane i drage koleginice i kolege mlađe i starije, Prošlo je 15 godina od izbora prvih profesora emeritusa na našem Fakultetu tehničkih nauka, istovremeno prvih i na Univerz...

Više

International World Water Day Online Conference

U okviru DAAD projekta Democratia - Aqua – Technica IV koji Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštitu na radu Fakulteta tehničkih nauka realizuje sa SRH Hochschul...

Više

Upis 2023

Informacije o prijemnom ispitu za upis na studijske programe Inženejrstvo zaštite životne sredine i Inženjerstvo zaštite na radu

Više

Poseta Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Ljubljani i učešće na međunarodnoj konferenciji EMEC22 Ljubljana , Slovenija, 2022. godine

U periodu od 28. novembra do 19. decembra 2022. godine, dva mlada istraživača saradnika, Sonja Dmitrašinović i Sanja Radović, sa Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine...

Više

Prijava na sajt