Analiza i procena stanja kvaliteta vazduha

Inženjerstvo zaštite životne sredine

Izvođači nastave

Dr Maja Turk Sekulić

Redovni profesor

Dr Dragan Adamović

Vanredni profesor

Dr Maja Sremački

Asistent sa doktoratom

Dr Sabolč Pap

Asistent sa doktoratom
Morate biti ulogovani da biste videli ovaj sadržaj ove stranice.

    Morate biti ulogovani da biste videli ovaj sadržaj ove stranice.

    Morate biti ulogovani da biste videli ovaj sadržaj ove stranice.