Vodič za smanjenje generisanja otpada i uticaja na životnu sredinu

15.01.2022

U okviru Interreg projekta Tid(y)Up razvijen je Vodič za smanjenje generisanja otpada i uticaja na životnu sredinu. Ovaj dokument generiše bottom-up inicijative koje pomažu naporima lokalnih samouprava i javnosti za smanjenje otpada u turističkim odmaralištima i restoranima na obalama reka.

Vodič uključuje: praktična rešenja za smanjenje otpada:

  • Tokovi otpada, najbolje načine za smanjenje otpada (kompostiranje, selektivno sakupljanje otpada, zelene nabavke), inicijative za nulti otpad, smanjenje plastičnog otiska...
  • Moderne prezentacije za podizanje svesti o upravljanju otpadom,
  • Obrazovni materijali: obrazovni dodaci sa skicama lekcija i preporukama za aktivnosti koji se fokusiraju na zagađenje reka, smanjenje otpada („8R“), hijerarhiju otpada, cirkularnu ekonomiju, selektivno sakupljanje otpada i reciklažu. 

Engleska verzija Vodiča

Srpska verzija Vodiča

Prijava na sajt