Praktikum zaštite životne sredine

Inženjerstvo zaštite životne sredine

Izvođači nastave

Dr Sabolč Pap

Asistent sa doktoratom

MSc Veselin Bežanović

Istraživač pripravnik
Morate biti ulogovani da biste videli ovaj sadržaj ove stranice.

    Morate biti ulogovani da biste videli ovaj sadržaj ove stranice.

    Morate biti ulogovani da biste videli ovaj sadržaj ove stranice.