Zorica Mirosavljević govori za Magazin energetskog portala

17.12.2019

Reciklažne sirovine mahom imaju svoju ograničenu primenu, naročito kada je reč o staklu. Iako se uglavnom misli da od otpadne staklene ambalaže dobijamo nove proizvode koji su iste strukture (kao što su tegla, flaša, čaša i drugo), u naučnim krugovima je opšte poznato da je spektar primene mnogo širi.

Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu u okviru doktorata sa vrlo jasnim nazivom „Model upotrebe otpadne staklene ambalaže kao sekundarne sirovine u proizvodnji blokova od gline“ čiji je autor dr Zorica Mirosavljević upravo se govori o novoj primeni. Motivisana višegodišnjim radom na rešavanju problema otpada, koji seže i do vremena kada je bila samo dete, Zorica je odlučila da svoj entuzijazam pretvori u nauku.

Ceo intervju možete pročitati na https://www.energetskiportal.rs/wp-content/uploads/2019/12/Magazin_Energetskog_portala_Zeleni_izumi_17_online.pdf

 

Link ka magazinu: https://www.energetskiportal.rs/bilteni/zeleni-izumi/

Prijava na sajt