ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA SKAR

05.03.2018

U utorak 27.2. u Svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu održana je završna konferencija projekta SKAR (sakupljaža, kalkulaža, ambalaža, reciklaža) na kojoj su prisustvovali predstavnici deset srednjih škola iz Srbije i predstavnici ambasade SAD.
 
Konferencija je otpočela uvodnim predavanjem doc. dr Nemanje Stanisavljevića rukovodioca projekta SKAR i pozdravnom rečju predstavnika ambasade Ivone Šišmanović. Zatim su usledila predavanja prof. dr Gorana Vujića o mogućnostima implementacije cirkularne ekonomije u našoj zemlji, vanr. prof. dr Dejana Ubavina o budućim pravcima razvoja obrazovanja u upravljanju otpadom u Srbiji u cilju dostizanja EU standarda, doc. dr Bojana Batinića o reciklaži ambalažnog otpada, vanr. prof. dr Dragane Štrbac o karakterizaciji reciklabilnih materijala, dr Vladimira Mrkajića o značaju implementacije projekta SKAR. Na kraju prvog dela doc. dr Stanisavljević je zaključio svojim predavanjem o upravljanju otpadom kao najvažnijim delom pregovaračkog procesa Srbije ka pristupu EU.
 
Drugi deo prvog dana konferencije bio je posvećen predstavljanju škola i njihovih projektnih rezultata. Svaka škola je izabrala način (video materijal, prezentacija ili poster) na koji će predstaviti šta su to oni uradili u okviru projektnih aktivnosti i koje su poruke koje žele da prenesu. Sve škole su pokazale izuzetnu inicijativu, đaci su širili poruku o značaju reciklaže ambalažnog otpada i van okvira svojih razreda i škola, što je i bio cilj projekta SKAR.
 
Drugog dana konferencije, 28.02., predstavnici srednjih škola su posetili akreditovanu Laboratoriju za monitoring deponija, otpadnih voda i vazduha Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, nakon čega je sledila poseta novosadskoj deponiji i postrojenju za separaciju otpada.
 
Da podsetimo, u projektu SKAR koji se sprovodi od maja 2017. godine, učestvovalo je deset srednjih škola širom Srbije (iz Zrenjanina, Vršca, Beograda, Bora, Subotice, Sombora, Vrbasa, Novog Sada, Šapca i Loznice). Projekat su realizovali članovi Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine Fakulteta tehničkih nauka iz  Novog Sada uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država.  Škole su bile uključene u aktivnosti koje su osmišljene da informišu, edukuju, i aktivno uključe srednjoškolsku populaciju u rešavanje problema u vezi sa upravljanjem ambalažnim otpadom. U svakoj školi je održana po jedna radionica u sklopu koje je učenicima predstavljena osnovna problematika upravljanja otpadom, kao i ekološki i zdravstveni problemi koji nastaju usled neadekvatnog upravljanja ambalažom. Takođe učenici su obučeni da proračunaju količine produkovanog ambalažnog otpada u svojoj opštini i školi, da finansijski valorizuju vrednost ambalažnog otpada, kao i da preduzmu konkretne akcije po pitanju promocije reciklaže ambalažnog otpada.
 

 

Prijava na sajt