WORKSHOP “Program in Host Institution WITHOUT technical visit”

17.01.2018

Poziv za studente master i doktorskih akademskih studija 

Flying Academy pod pokroviteljstvom COST Akcije ReCreew će u Novom Sadu održati WORKSHOP za 20 studenata Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu.

Tema skupa: UPRAVLJANJE OTPADOM OD ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME

Kritični metali (CM) koji uključuju retke zemne metale (REM) su od suštinskog značaja za proizvodnju električne i elektronske opreme. Trenutno ekstrakcija CM iz ruda je energetski veoma zahtevna i uključuje rizike po životnu sredinu. Alternativni izvor CM je otpadna električna i elektronska oprema (WEEE). Kroz trenutno primenjene procese reciklaže ovog složenog otpada REM se u potpunosti gubi. Neadekvatna reciklaža zastupljena u zemljama u razvoju uzrokuju teške sanitarne i ekološke štete. Stoga je od suštinskog značaja razviti efikasne i ekološki ispravne sisteme, uključujući adekvatno sakupljanje, predtretman i procese prerade WEEE.

COST Akcija ReCreew ima za cilj stvaranje evropske mreže za inovativna rešenja oporavaka CM radi podrške snabdevanju industrijskog sektora ovim metalima, a u cilju smanjenja opasnosti po životnu sredinu na globalnom nivou.

Nakon uspeha Prve trening škole, održane u Hamburgu 2017. godine, Flying Academy će 7. Februara 2018. godine okupiti mlade istraživače u Novom Sadu. Naučnici iz ReCreew-a će posetiti  naš univerzitet kako bi održali predavanja o glavnim aspektima i izazovima oporavka CM iz WEEE-a. Zainteresovani će imati mogućnost da se dodatno informišu o ovoj temi i postave pitanja predavačima.

“Program in Host Institution WITHOUT technical visit”

 

8.15 - 8.45            Registracija studenata

8.45 - 9.00            Uvod i pozdravna reč od strane ReCreew-a i predstavnika domaćih institucija

9.00 - 10.00          Praksa oporavka WEEE: Savremeni načini tretmana

10.00 - 11.00       Napredni reciklažni tretmani: piro- i hidro-metalurški procesi

 

11.00 - 11.15       Kafe pauza

 

11.15 - 12.15       Napredni reciklažni tretmani: bio-metalurški procesi

12.15 - 13.15       Globalni aspekti tretmana WEEE i procena rizika

 

13.15 - 14.30       Pauza za ručak

 

14.30 - 16.30       Rad u grupama

 

Napomena

Za ostvarivanje učešća u programu Flying Academy potrebno je do 1. Februara dostaviti:

  • Ime i prezime
  • Studijski program
  • Godina studija

na e-mail: tijanamarinkovic@uns.ac.rs

 

Prijava na sajt