V-LAB - Virtuelno laboratorijsko iskustvo – projekat integracije formata virtuelne saradnje i tretmana voda

23.10.2023

Na Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštitu na radu u toku je realizacija novog projekta pod nazivom International Virtual Academic Collaboration (IVAC) podržanog od strane DAAD - German academic exchange service. Projekat ima za cilj proširenje međunarodne saradnje u okviru nastavnog procesa i to između Univerziteta primenjenih nauka u Haidelbergu, Nemačka i Univerziteta u Novom Sadu, Srbija. Rukovodioci projekta su, prof. dr Ulrike Gayh sa partnerskog Univerziteta iz Nemačke, prof. dr Maja Turk Sekulić i prof. dr Jelena Radonić, sa Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada.

U korak sa novim tehnologijama i pristupom učenju, u okviru Projekta biće primenjeni savremene nastavnemetode i alati, poput studijskih i virtualnih poseta tehnološkim postrojenjima za tretman voda (Srbjia i Nemačka), različitih laboratorijskih VR formata i primena HoloLens uređaja, pomoću kojih će master studenti iz dve države moći da prisustvuju i aktivno učestvuju u virtuelnom kursu pod nazivom Environmental Practicum- Water Pollution and Analysis. Kurs podrazumeva seminare i praktični rad u laboratoriji u okviru kojih će studenti dve zemlje sarađivati na rešavanju različitih problema iz oblasti. Studenti MAS Inženjerstvo tretmana i zaštite voda, kao i MAS Inženjerstvo zaštite životne sredine našeg Departmana biće u prilici da najsavremenijim metodologijama učenja dopune i prošire svoja znanja i iskustva u oblasti upravljanja, zaštite i tretmana voda i isprate trendove zelenih i održivih tehnologija u cilju sticanja inženjerskog znanja koje će biti konkurentno na tržištu rada kako u nacionalnim, tako i u svetskim okvirima.

Više zanimljivih informacija na ovu temu, nalazi se na sledećem linku: https://democratia-aqua.org/international-virtual-academic-collaboration-ivac/

Prijava na sajt