Učenici Osnovne škole „Jovan Popović" na nastavi na Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

27.02.2020

Učenici II-1 razreda, Osnovne škole „Jovan Popović“, prisustovali su 26. februara 2020. godine vanučioničkoj nastavi iz predmeta Svet oko nas na Departmanu za Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, Fakulteta tehničkih nauka. Uz pomoć nastavnika i saradnika Departmana i učiteljice Nade Price, učenici su uz demonstracije naučili šta je buka kao vid zagađenja u životnoj sredini. Zatim, naučili su osnove filtracije, samostalno pravili filtere za vodu i propuštali zagađenu vodu kroz njih. Učenici su takođe naučili i osnove separacije komunalnog otpada, kao i o njenom značaju za proces reciklaže, a sam proces su vežbali na „Reciklažnom poligonu“. Poseta je završena dodelom „medalja“ za uspešno obavljene zadatke. Učenici, zajedno sa svojom učiteljicom Nadom Pricom, poželeli su da se slična druženja i ovakva vanučionička nastava i ubuduće što češće realizuje na Departmanu.

Prijava na sajt