Tid(y)Up projekat - uzorkovanje mikroplastike

19.05.2021

U okviru projekta Tid(y)Up, čiji je pun naziv „F(ol)low the Plastic from source to the sea: Tisza-Danube integrated action plan to eliminate plastic pollution of rivers“ Departman za Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu organizovao je trodnevnu kampanju uzorkovanja površinskih voda za potrebe određivanja koncentracionih nivoa mikroplastike u rekama Dunav i Tisa.

Kampanja uzorkovanja je sprovedena u periodu od 5. do 7. maja 2021. godine na tri lokacije u Srbiji: Bezdan (Dunav), Titel (Tisa) i Pančevo (Dunav). Za potrebe uzorkovanja angažovan je brod Argus, čija je specijalna namena učestvovanje u naučno – istraživačkim ekspedicijama u zemlji i inostranstvu u domenu ispitivanju kvaliteta vodnih tela.

Pored članova projektnog tima sa Departmana za Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, ovoj kampanji prisustvovali su i partneri iz drugih zemalja i Srbije: BOKU (Austrija), Wessling (Mađarska), Agencija za zaštitu životne sredine (Srbija), Filmjungle.eu (Mađarska) kao i članovi Ministarstva za zaštitu životne sredine.

Uzorkovanje površinskih voda izvedeno je različitim metodama: primenom sedimentacione kutije, planktonskih mreža i protočne pumpe sa filterima različitog prečnika pora. Prikupljeni uzorci će dalje biti analizirani u Austriji i Mađarskoj gde će se precizno odrediti nivoi mikroplastike u prikupljenim uzorcima površinskih voda.

Projekat Tid(y)Up realizuje 10 partnera u 7 zemalja (Srbija, Mađarska, Slovačka, Ukrajina, Bugarska, Rumunija i Austrija) koje pripadaju slivu reke Tisa.

 

Početak Projekta: 01.06.2020.

Planiran završetak Projekta: 31.12.2022.

Ukupan budžet Projekta: 1.618.193,54 EUR (EU finansiranje: 1.375.464,51 EUR)

Budžet projekta u Srbiji - IPA doprinos: 86.262,25 EUR

Web: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/tid-y-up

Kontakt osoba: dr Dejan Ubavin

Prijava na sajt