Studentska konferencija i stručna poseta postrojenjima za tretman otpada i otpadnih voda u Sofiji, Bugarska

04.04.2019

Zaposleni i studenti sa Departmana za Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu su u periodu 27. do 29. marta učestvovali na Studentskoj konferenciji u Sofiji, organizovanoj povodom Svetskog dana voda. Po završetku konferencije,  posetili su tri postrojenja za tretman otpada i otpadnih voda.

Studentska konferencija održana je 28. marta na Hidrotehničkom fakultetu, Univerziteta za arhitekturu, građevinarstvo i geodeziju (UACEG) u Sofiji. Na konferenciji je prisustvovalo pedeset studenata sa Departmana, tom prilikom istraživač pripravnik Veselin Bežanović i studentkinje osnovnih akademskih studija, Nikolina Savić, Tamara Aleksandrovski i Andrea Čolović, aktivno su učestvovovali na konferenciji kroz prezentaciju nekoliko radova.

Pored učestvovanja na konferenciji, studenti su imali priliku da posete i bolјe se upoznaju sa radom tri postrojenja. Prvo postrojenje je bilo Han Bogrov, za tretman biorazgradivog i zelenog otpada. Zaposleni u postrojenju detalјno su objasnili način rada i savremeni pristup u upravlјanju otpadom koji se primenjuje u zemlјama Evropske Unije.

Drugo postrojenje koje su imali priliku da obiđu jeste postrojenje za mehaničko – biološki tretman čvrstog komunalnog otpada kapaciteta 410.000 tona godišnje, koje se nalazi u mestu Jana, blizu Sofije. Ovo postrojenje od komunalnog otpada, nakon izdvajanja reciklabilnih materijala, proizvodi pogonsko gorivo (eng. RDF – Refuse - derived fuel) koje se kasnije koristi u cementarama.

Poslednje postrojenje u okviru trodnevne posete Sofiji bilo je postrojenje za tretman industijskih i komunalnih otpadnih voda Kubratovo. Postrojenje je pušteno u pogon 1984. godine, trenutno se prostire na površini većoj od 60 hektara i kapaciteta je 480.000 m3 otpadne vode dnevno čime se svrstava u jedno od najvećih postrojenja na Balkanu. Kompanija Veolia je u 2010. godini kupila većinski udeo ovog postrojenja i uvela nove projekte za pobolјšanje i optimizaciju postrojenja i zaštitu životne sredine kroz ponovno korišćenje otpada nastalog tretmanom otpadnih voda. Postrojenje, pored tretmana otpadnih voda, trenutno proizvodi i biogas kroz proces anaerobne digestije, čime zadovolјava 100% svojih energetskih potreba.

Veliku zahvalnost u učestvovanju na studentskoj konferenciji i stručnim posetama dugujemo zaposlenima sa Hidrotehničkog fakulteta u Sofiji, Borislavu Inđovu i Petru Filkovu, kao i predstavnicima Saveza studenta FTNa Slaviši Simiću i Bojanu Radovanoviću.

 

 

 

By: Bojana Zoraja i Veselin Bežanović

 

Prijava na sajt