Stručna poseta u okviru EUKI projekta

17.12.2021

U okviru projekta Fakulteta tehničkih nauka (FTN) Novi Sad pod nazivom Initiative on small biogas facilities for manure to attain GHG mitigation in agriculture (Biogas initiative), finansiranog u okviru European Climate Initiative (“EUKI”) 2020, organizovana stručna poseta Nemačkoj. U toku trodnevne posete, organizovani su sastanci sa projektnim partnerom– Bavarski državni istraživački centar za poljoprivredu (LfL) iz Frajzinga, kao i posete malim biogas postrojenjima u okolini Minhena. Cilj posete bio je transfer relevantnog znanja u oblasti iz Nemačke u Srbiju.

 

Prvo postrojenje izgrađeno je na organskoj poljoprivrednoj farmi. Osim tečnog stajnjaka (45%) sa goveđe farme, kao sirovina za proizvodnju biogasa koriste se i silaža kukuruza (u zimskim mesecima) i silaža trave. Postrojenje karakterišu niski investicioni troškovi (zbog uloženih sopstvenih resursa i pojednostavljene tehnologije) oko 3.800 €/kWe uključujući i opremu za iskorišćenje toplotne energije, kao i dobra integracija u postojeću infrastrukturu farme. Prednost je visoko iskorišćenje toplotne energije koja se prodaje (oko 7 €c/kWhe) obližnjim desetak domaćinstvima ili koristi za uslužno sušenje poljoprivrednih proizvoda u specijalno dizajniranim boksovima sa perforiranim podovima. Trenutni pogon postrojenja je koncipiran da se dobijanje energije maksimizuje u periodima kada postoji mogućnost plasmana toplotne energije. Vlasnik razmišlja da nakon isteka perioda ostvarivanja feed-in tarife (oko 24 €c/kWhe) zaključi ugovor sa lokalnom elektro distribucijom i s ostalim biogas postrojenjima u okolini čini ʻvirtuelnu elektranuʼ, koja bi u periodima povišene potražnje isporučivala električnu energiju u mrežu po povišenim cenama od tržišne.

 

Drugo postrojenje je tehničko-tehnološki složenije i visokih investicionih troškova (7.500 €/kWe), jer je namenjeno za fleksibilan rad, tj. za isporuku električne energije u mrežu u časovima povišene potražnje. Zbog specifičnog načina pogona, instalirana snaga postrojenja iznosi 285 kWe, ali se u proseku kontinualno koristi oko 160 kWe. Osim životinjskog tečnog i čvrstog stajnjaka (70%), od sirovina se koristi silaža kukuruza (20%) koja se povoljno skladišti, kao i mlevena šećerna repa (10%) koja se komplikovanije skladišti, ali se brzo razgrađuje pa se koristi da se proizvede biogas kada postoji povećana potražnja električne energije.

 

Više o projektu i aktuelnim rezultatima možete pronaći na sajtu: https://www.euki.de/en/euki-projects/biogas-initiative/.

Prijava na sajt