Stručna poseta štampariji Color press group 2017

08.12.2017

Studenti četvrte godine smera Inženjerstvo zaštite životne sredine 7.12.2017. u okviru predmeta Upravljanje opasnim otpadom posetili su štampariju Color Press Group u Novom Sadu. 
Tokom posete studenti su prošli sve tri faze od kojih se sastoji tehnološki proces štamparije: priprema, štampa i koričenje (povezivanje). Prilikom obilaska ukazano im je na vrstu i količine otpada koje se generišu u jednom ovakvom postrojenju, kao i način na koji su oni rešili svoj problem upravljanja otpadom. U dinamičnom sistemu kakav predstavlja štamparija studenti su čuli kako se na svakodnevnoj bazi upravlja sistemom zaštite životne sredine i šta je to tačno posao jednog Inženjera zaštite životne sredine u takvom okruženju. 

Prijava na sajt