Stručna poseta studenata i profesora SRH Hochschule Heidelberg Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštitu na radu u okviru projekta DAAD DEMOCRATIA-AQUA-TECHNICA III

22.07.2022

Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštitu na radu, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu je, u periodu od 30. juna do 06. jula 2022. godine, bio domaćin studentima i profesoru sa SRH Hochschule Heidelberg, Nemačka. Poseta je realizovana kao deo aktivnosti planiranih u okviru projekta DAAD DEMOCRATIA-AQUA-TECHNICA III.

Studenti i profesor Kenneth Bedu-Addo sa Univerziteta u Hajdelbergu, zajedno sa profesorima i studentima doktorskih i master studija studijskih programa Inženjerstvo tretmana i zaštite voda i Inženjerstvo zaštite životne sredine, Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, posetili su Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Novi Sad, laboratorije Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, ustavu Novi Sad na kanalskoj mreži Hidrosistema DTD, Istraživačko-razvojni institut za veštačku inteligenciju Srbije i Laboratoriju za monitoring životne i radne sredine Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštitu na radu.

Tokom boravka u Novom Sadu, gosti sa SRH Hochschule Heidelberg imali su priliku da učestvuju u diskusijama i razmene znanje i iskustvo sa stručnjacima i istraživačima iz oblasti uzorkovanja i analize površinskih i otpadnih voda, monitoringa kvaliteta životne sredine, tehnologija za pripremu vode za piće i primene veštačke inteligencije u zaštiti životne sredine. Poseta Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštitu na radu je dala još jedan doprinos ostvarenju osnovnog cilja Projekta, razvoju inovativnog koncepta tehničkih rešenja za održivo upravljanje vodnim resursima i promociji smanjenja regionalnih i lokalnih konflikata pri angažovanju civilnog društva.

O svim budućim aktivnostima i aktuelnim dešavanjima na Projektu možete se informisati na sajtu projekta: https://democratia-aqua.org

Pozivamo sve zainteresovane studente i kolege sa Fakulteta tehničkih nauka i čitavog Univerziteta da uzmu aktivno učešće u predstojećoj Third Democratia-Aqua-Technica konferenciji, koja će se održati u septembru 2022. godine. Detaljnije informacije o konferenciji biće dostupne na gore navedenom linku.

Za sve dodatne informacije vezane za konferenciju i aktivnosti na Projektu možete se obratiti, putem maila, koordinatoru Democratia - Aqua - Technica III projekta sa Srbiju, prof. dr Maji Turk Sekulić (majaturk@uns.ac.rs).

Prijava na sajt