Stručna poseta Budimpešti u okviru Tid(y)Up projekta

21.04.2021

U okviru projekta Tid(y)Up, čiji je pun naziv „F(ol)low the Plastic from source to the sea: Tisza-Danube integrated action plan to eliminate plastic pollution of rivers“ predstavnici Departmana su u periodu od 14. do 16.04.2021. godine posetili Budimpeštu sa ciljem učestvovanja u projektnim aktivnostima vezanim za uzorkovanje mikroplastike u reci Dunav.

Članovi projektnog tima i istraživači sa Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštitu na radu: Dušan Milovanović, Mladenka Novaković i Veselin Bežanović, zajedno sa rukovodiocem nacionalne laboratorije Agencije za zaštitu životne sredine Zoranom Stojanovićem, imali su priliku da se upoznaju sa aktuelnim metodama uzorkovanja površinskih voda i sedimenta za potrebe određivanja sadržaja mikroplastike u Dunavu.

Uzorkovanje mikroplastike na reci Dunav izvedeno je na tri načina, primenom sedimentacione kutije, planktonskih mreža prečnika otvora 250 i 500 mikrona i protočne pumpe sa filterima od 300, 100 i 50 mikrona.

Ovo je bila prva aktivnost na uzorkovanju mikroplastike, od planiranih osam, u okviru Tid(y)Up projekta, a naredne tri kampanje održaće se u Srbiji od kojih će dve sprovesti na reci Dunav i jedna na reci Tisi.

Projekat Tid(y)Up realizuje 10 partnera u 7 zemalja (Srbija, Mađarska, Slovačka, Ukrajina, Bugarska, Rumunija, Austrija) koje pripadaju slivu reke Tisa.

 

Početak Projekta: 01.06.2020.

Planiran završetak Projekta: 31.12.2022.

Ukupan budžet Projekta: 1.618.193,54 EUR (EU finansiranje: 1.375.464,51 EUR)

Budžet projekta u Srbiji - IPA doprinos: 86.262,25 EUR

Prijava na sajt