Stručna poseta BIS reciklažnom centru

08.01.2018

U okviru predmeta Upravljanje posebnim tokovima otpada u petak 15.12.2017. godine studenti master akademskih studija smera Inženjerstvo zaštite životne sredine bili su u prilici da posete BiS reciklažni centar u Omoljici kod Pančeva.

BiS reciklažni centar je sertifikovan reciklažni centar za elektronski i električni otpad i fluorescentne cevi, koji uz primenu iskustava evropskih reciklažnih centara, nudi kompletnu uslugu kompanijama, organizacijama i fizičkim licima koja žele da na pravilan način odlože rashodovanu elektronsku i električnu opremu.

Studenti su obišli čitav kompleks, gde su mogli da vide kako funkcioniše reciklaža velikih i malih kućnih aparata, računara, rashladne opreme, fluorescentnih cevi i sijalica.

Oprema koja je kategorisana kao neispravna, rasklapa se potrebnim alatima od strane obučenih radnika, a istovremeno sa rasklapanjem vrši se sortiranje komponenti i materijala. U određenim električnim uređajima moguća je pojava ulja koje se na jednostavan način izdvaja i skladišti u posebno obeležene metalne posude. Prikupljeno ulje uzorkuje se od akreditovane laboratorije i nakon određivanja sastava predaje ovlašćenom operateru .

Nakon što radnici izvrše separaciju i sortiranje dobijenih materijala, vrši se tretman i privremeno skladištenje reciklabilnih i nereciklabilnih komponenti. U krugu Reciklažnog centra vrši se tretman plastike, papira i kartona, kao i kablova. Plastika se u krugu Reciklažnog centra razvrstava na nekoliko kategorija, a zatim se melje, odnosno granulira i kao takva skladišti u reciklabilni magacin, dok se papir balira pomoću hidraulične prese. Kablovi se tretiraju mašinom za skidanje izolacionog materijala, dok se određene vrste kablova u zatečenom obliku predaju ovlašćenim firmama za postupanje i tretman.

Prijava na sajt