Stručna poseta Bijeljini i Ugljeviku 2017

11.12.2017

Savez studenata Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada u saradnji sa Departmanom za Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, organizovao je stručnu posetu sanitarnoj deponiji u Bijeljini (Eko – Dep) i rudniku i termoelektrani u Ugljeviku (RiTE), za studente osnovnih akademskih studija svih godina, smera Inženjer zaštite životne sredine i Inženjer zaštite na radu. Studenti su imali prilike da čuju korisne informacije i savete o načinu funkcionisanja i upravljanja jedne sanitarne deponije i termoelektrane u Republici Srpskoj.
Zaposleni u Eko – Dep-u je prisutnim studentima objasnio i pokazao način rada sanitarne deponije, mogućnost prikupljanja i iskorišćenja deponijskog gasa za grejanje kao i na koji način se vrši tretman procednih deponijskih voda koji se zasniva na principu reverzne osmoze.
U rudniku i termoelektrani u Ugljeviku studenti su provedeni po lokaciji i detaljno im je pokazano na koji način rudnik i termoelektrana funkcionišu. Takođe, videli su rad rekonstruisanog i zamenjenog elektrofiltera za tretman otpadnih gasova kao i sve laboratorije koje se koriste za ispitivanje kvaliteta voda za upotrebu, zajedno sa objektima za tretman otpadnih voda koje RiTE produkuje. Studentima je objašnjeno na koji način RiTE ispunjavaju svoje dužnosti i obaveze u oblasti zaštite životne sredine i zaštite na radu, kroz redovne monitoring programe. 

Prijava na sajt