Stipendiranje studenata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

10.02.2022

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada, kroz projekat „Unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji“ su raspisali otvoreni poziv za stipendiranje studenata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Projekat ima za cilj da doprinese ličnom razvoju i sticanju ličnih kvalifikacija studenata u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

 

1. KO MOŽE DA SE PRIJAVI?
Stipendisti moraju biti mlade osobe do najviše 25 godina starosti (odnosno da stipendista nije napunio 26 godina života do 28. aprila 2022. godine);
Stipendisti moraju biti u procesu formalnog obrazovanja, odnosno studenti na master ili specijalističkim studijama koji su završili studije u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovne ili strukovne studije u trajanju do tri godine iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka, prirodno-matematičkih nauka ili medicinskih nauka;
Stipendisti moraju imati najmanju prosečnu ocenu na studijama 8.00.

Sve o pozivu pročitatjte OVDE.

Prijava na sajt