Skripta i materijali za pripemu testa sklonosti

30.04.2020

 Potreban materijal za pripremu testa sklonosti koji se polaže za upis na Inž. zaštite životne sredine i Inž. zaštite na radu možete pogledati ovde.

 

Prezentaciju iz dela zaštite na radu možete da pogledate ovde.

Prezentacije iz dela zaštite životne sredine možete da pogledate ovde: deo jedan i deo dva.

 

Ukoliko je neko zainteresovan za prezentaciju sa naracijom može da se javi mejlom na ftnzastita@uns.ac.rs 

 

 

 

Prijava na sajt