Sastanak radne grupe

27.04.2018

Na Fakultetu zaštite na radu iz Niša je održan sastanak radne grupe za izradu nove Strategije bezbednosti i zdravlјa na radu u Republici Srbiji za period od 2018. do 2022. godine. Ova strategija predstavlјa nastavak realizacije prethodne Strategije bezbednosti i zdravlјa na radu u Republici Srbiji za period od 2013. do 2017. godine i zasnovana je na aktivnostima, cilјevima i pravcima za dalјe unapređenje ove oblasti. Osnovni cilј sastanka bio je da se definišu aktivnosti, nosioci aktivnosti, rokovi i rezultati pojedinačnog cilјa - OBRAZOVANјE I OBUKA, kao deo Akcionog plana za sprovođenje strategije. Uprava za bezbednost i zdravlјe na radu je odredila Fakultet zaštite na radu iz Niša i Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada za nosioce ove veoma značajne aktivnosti. Sastanak je organizovao prodekan za kvalitet i izdavačku delatnost prof. dr Ivan Krstić u saradnji sa Bojanom Zorajom, asistentom Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada. Značajan doprinos u izradi Strategije i Akcionog plana dali su prof. dr Vesna Nikolić i dr Aleksandra Ilić Petković.

 

Preuzeto: Fakultet zaštite na radu 

Prijava na sajt