Sastanak pravnih lica i preduzetnika koji poseduju licencu za obavlјanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu

28.01.2019

Dana 23. januara 2019. godine na sastanku pravnih lica i preduzetnika koji poseduju licencu za obavlјanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu, u Palati Srbije, prisustvovali su i predstavnici Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, rukovodilac studijskog programa inž. zaštite na radu dr Dragan Adamović i asistent Bojana Zoraja. Sastanak je organizovan po pozivu Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja i Uprave za bezbednost i zdravlјe na radu, sa ciljem razmene iskustava i predloga za unapređenje poslova bezbednosti i zdravlјa na radu pravnih lica i preduzetnika sa licencom.

Ministar za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević predsedavao je ovim sastankom,  zajedno sa v.d. direktorkom Uprave za bezbednost i zdravlјe na radu Marinom Furtulom i direktorom Inspektorata za rad Stevanom Đurovićem.

Na sastanku je prisutnima predstavljena analiza stanja u oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu sa statistikom povreda i smrtnih ishoda. U  Srbiji su se protekle godine dogodile 53 povrede na radu sa smrtnim ishodom, dok je u 2017. bilo devet. Najveći procenat, čak 58% povreda sa smrtnim ishodom bilo je u oblasti građevinarstva i prerađivačkoj industriji, najčešći uzrok je pad sa visine, a ponedeljak je dan kad se najveći deo ovih povreda dogodio. Takođe, prema nadzorima u prethodnoj godini svega 30% pravnih lica je svoj posao u ovoj oblasti obavlјalo potpuno u skladu sa zakonom, dok je šest licenci moralo biti oduzeto.

Ministar je najavio da se ove godine očekuje i novi Zakon o bezbednosti i zdravlјu na radu i novi Zakon o osiguranju u slučaju povreda na radu. Prvi put na sastancima ovog tipa prisutni su imali mogućnost da postavljaju pitanja i daju komentare koji se tiču nedoumica u poslovanju i konkretnog rada pravnih lica i preduzetnika koji poseduju licencu za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu.

Prijava na sajt