Saradnja Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštitu na radu sa akademskom zajednicom Republike Nemačke

13.01.2022

U sklopu prestižnog nemačkog elektronskog časopisa sa tematikom promocije i predstavljanja različitih država, njihovih značajnih dostignuća i saradnje sa Republikom Nemačkom, iz oblasti nauke, izdvojila se i bilateralna saradnja Fakulteta tehničkih nauka i SRH Hochschule Heidelberg realizovana u okviru DAAD projekta pod nazivom Democratia - Aqua - Technica, koji realizuje naš Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu. Utiske o benefitima i značaju međusobne saradnje u domenu politike upravljanja i tretmana voda, za časopis, iznela je profesorica Maja Turk Sekulić, koordinatorka projekta za Srbiju.  

Više informacija, kao i sam časopis možete pronaći na sledećem linku:

https://www.gate-germany.de/fileadmin/epaper/laenderprofil-serbien-2021/#0

Prijava na sajt