Rezultati konkursa za odlazak na stručnu ekskurziju u Nemačku

06.02.2020

               

and University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Environmental Engineering and Occupational Safety


SELECTION PROCESS OF THE CANDIDATES FOR STUDY VISIT IN GERMANY ORGANISED WITHIN DEMOCRATIA-AQUA-TECHNICA PROJECT

Rezultati konkursa za odlazak na stručnu ekskurziju u Nemačku

U okviru DAAD projekta Democratia - Aqua - Technica koji Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštitu na radu realizuje sa SRH Hochschule Heidelberg finansira se putovanje u Nemačku i poseta sajmu IFAT za 10 studenata, u periodu od 03.05.2020. do 09.05.2020.

Rang lista studenata koji su blagovremeno podneli konkursnu dokumentaciju i prema uslovima konkursa ispunili uslove za odlazak na stručnu ekskurziju nalazi se u nastavku.


 

 

Name and Surname

1.

Katarina Antić

2.

Sanja Radović

3.

Maja Brborić

4.

Sonja Dmitrašinović

5.

Sara Zorić

6.

Sara Maoduš

7.

Milan Babić

8.

Asja Dorotka

9.

Ivana Stević

10.

Marko KostićSastav Komisije:

Maja Turk Sekulić, associate professor

Jelena Radonić, associate professor

Dragan Adamović, assistant professor                           

Aleksandra Narevski, PhD student

Darko Stefanović, associate professor, Vice Dean for Science and International Cooperation

 

Za sve dodatne informacije studenti se putem maila mogu obratiti koordinatoru Projekta sa FTNa, dr Maji Turk Sekulić, van. prof. (majaturk@uns.ac.rs) ili na telefon 0214852498 (u periodu od 12 do 14h).

Prijava na sajt