Prvi Radni sastanak međunarodnog projekta na FTN-u kao jedinom partneru iz Srbije

09.03.2018

Prvi Radni sastanak u okviru međunarodnog projekta H2020 Insurance - Oasis Innovation Hub for Catastrophe and Climate Extremes Risk Assessment održan je 5.3.2018. godine na Fakultetu tehničkih nauka uz prisustvo velikog broja renomiranih stručnjaka iz oblasti modelovanja klimatskih promena, uticaja, rizika i izloženosti ektremnim klimatskim događajima iz zemlje i inostranstva.

Nosilac projekta je Institut za istraživanje klimatskih promena iz Potsdama, Nemačka, a jedini partner iz Srbije je Fakultet tehničkih nauka. Realizacija i rezultati Projekta će Republici Srbiji pružiti podršku u domenu unapređenja i prevazilaženja problema vezanih za klimatske promene koje rezultiraju velikim poplavnim talasima, sušama i značajnim gubicima i koje, na našem podneblju, sve učestalije izazivaju značajne finansijske gubitke.

Na sastanku se obratio prof. dr Rade Doroslovački, dekan Fakulteta tehničkih nauka koji je gostima poželeo dobrodošlicu na Fakultet i izrazio veliko zadovoljstvo što FTN učestvuje u ovom značajnom projektu. Dr Maja Turk Sekulić, van. prof., koordinator H2020 Insurance projekta za Srbiju, vanredni profesor dr Jelena Radonić i prof. dr. Dubravko Ćulibrk predstavili su 20 zemalja učesnica na projektu, kao i plan aktivnosti za naredni period. Fred Hattermann sa Instituta za istraživanje klimatskih promena iz Potsdama i rukovodilac ovog projekta predstavio je model The Future Danube Model Suite.

Sastanku su prisustvovali vrhunski stručnjaci u ovoj oblasti i predstavnici insitucija iz Nemačke, Mađarske, Danske, JKP Vodovoda i kanalizacija iz Novog Sada, Republičkog hidrometeorološkog zavoda, JVP Vode Vojvodine, Agencije za zaštitu životne sredine R. Srbije i Gradske uprave za zaštitu životne sredine.

U svetlu sve većeg stepena zabrinutosti vezanog za ekstremne klimatske pojave i konsekvence koje one imaju na društvo i životnu sredinu, fokus projekta jeste operacionalizacija sistema, nazvanog Oasis Loss Modelling Framework, u cilju jačanja opšte društvene otpornosti na date akcidentne događaje.

Sistem će integrisati različite klimatske servise, baze podataka o statusu životnog okruženja i podatke o mogućim štetama i gubicima, generišući standardizovan modul procene rizika koji predviđa potencijalne štete, registruje područja sa najvećim stepenom rizika i kvantifikuje finansijske gubitke kroz različito modelovane scenarije.

U okviru projekta, sistem će se testirati kroz veliki broj realnih geografskih scenarija, primenjenih na različite tipove krajnjih korisnika iz domena osiguravajućih, komunalnih i biznis sektora.

Na teritoriji Republike Srbije sistem će biti implementiran u okviru investicije opredeljene za projektovanje i izgradnju Fabrike za tretman otpadne vode grada Novog Sada, čiju studiju izvodljivosti je već finansirala Evropska unija kroz Zapadno Balkanski investicioni okvir infrastrukturnih projekata.

Na osnovu modela koji bude generisan u okviru projekta pružiće se tehničo-tehnološka podrška Postrojenju uz pomoć analize rizika i eventualnih adaptacionih rešenja u slučaju prekomernih padavina, poplava i drugih akcidentnih događaja, što je od izuzetnog značaja sa aspekta redukcije stepena rizika i minimizacije finansijskih gubitaka Postrojenja koje predstavlja  investiciju od izuzetnog značaja sa aspekta globalnog unapređenja higijenskih uslova grada Novog Sada, reke Dunav i čitavog našeg životnog okruženja.

Prijava na sajt