Projekat DANUBE S3 CLUSTER

02.11.2018

Poštovane kolege,

Obaveštavamo vas da je, u okviru drugog poziva Transnacionalnog programa Dunav, u toku implementacija projekta pod nazivom Transnational Cluster Cooperation active on Agro – food, based on Smart Specialization Approach in Danube region (Danube S3 Cluster). Cilj projekta je da podrži preduzetnički sistem koji se bazira na inovacijama u dunavskom regionu, razvijanjem efikasnog i koordinisanog zakonskog okvira za klastere u skladu sa RIS3, da poboljša znanje i veštine o upravljanju inovacijama i da podstiče transnacionalnu saradnju klastera u oblasti poljoprivrede i proizvodnje hrane. Rukovodilac projekta ispred Fakulteta tehničkih nauka je prof. dr Milan Martinov. Projekat traje od 07.2018. do 06.2021. Više informacija o projektu možete naći na linku 

Prijava na sajt