Prezentacija rezultata LiBAir Projekta

07.12.2021

Role of human exposure assessment in air quality management:
Links between risk factor and health outcomes projekat

Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštitu na radu Fakulteta tehničkih nauka tokom 2021. godine realizuje sa Departmanom za javno zdravlje Univerziteta u Kopenhagenu  projekat pod nazivom Role of human exposure assessment in air quality management: Links between risk factor and health outcomes (LiBAir, evidencioni broj 6461896), finansiranog od strane Fonda za nauku Republike Srbije u okviru Programa saradnje srpske nauke sa dijasporom.

Pozivamo sve zainteresovane studente i kolege sa Fakulteta tehničkih nauka i čitavog Univerziteta, kao i sve druge zainteresovane strane, da uzmu aktivno učešće i prisustvuju on-line prezentaciji rezultata Projekta. Događaj će se održati 10. decembra 2021. godine u online formatu, korišćem zoom aplikacije.

Link za prisustvo je: https://ucph-ku.zoom.us/j/8119585414

Program događaja je dat u nastavku.

 

Članovi tima LiBAir projekta

Događaj je organizovan uz podršku Fonda za nauku Republike Srbije, Program DIJASPORA, #6461896, LiBAir.

Prijava na sajt