Predstavnici Departmana na Međunarodnom simpozijumu o analitičkim i problemima životne sredine - Segedin (Mađarska)

15.10.2018

Na ovogodišnjem 24. Simpozijumu koji je održan 8. i 9. oktobra 2018., predstavnici Departmana za Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu predstavili su svoja istraživanja u poster sekcijama kroz 10 naučnih radova.

Radovi su obuhvatali oblasti obnovljivih izvora energije, upravljanja otpadom, otpadnim vodama i otpadnim gasovima. Veliki broj radova privukao je pažnju i zainteresovanost prisutnih učesnika iz ostalih zemalja i ukazao na slične probleme sa kojim se susreću naučnici i u našem okruženju, iz domena zaštite životne sredine.

Simpozijum je podržan od strane Mađarske akademije nauka i Univerziteta u Segedinu.

Kao i prethodnih godina, učešće na skupu je i ove godine bilo besplatno i predstavlja izuzetnu priliku, pre svega za mlade istraživače da aktivno učestvuju u radu simpozijuma kroz usmene i poster prezentacije svojih istraživanja.

Ovom prilikom pozivamo i studente master i doktorskih studija Inženjerstva zaštite životne sredine i zaštite na radu da nam se pridruže u učešću na narednom skupu.

Detaljnije informacije možete dobiti od doc. dr Dragana Adamovića putem mejla na: draganadamovic@uns.ac.rs ili usmeno u kancelariji 11B na Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine.

Prijava na sajt