Predavanje Kristofera Genilarda iz Nemačke

01.12.2018

U četvrtak 29. novembra 2018. godine, u Svečanoj sali Fakulteta tehničkih
nauka, Kristofer Genilard (Christopher Genillard) iz kompanije Genillard & Co, Minhen, Nemačka,
održao je predavanje: Predictive Analytics as a tool for better Catastrophe
Risk Management - work-in-progress in the insurance industry
(prezentaciju
možete preuzeti ovde).

Kompanija Genillard & Co je, pored Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, jedan od partnera u realizaciji međunarodnogp projekta Horizon2020 Insurance - Oasis Innovation Hub for Catastrophe and Climate Extremes Risk Assessment. U okviru održanog predavanja, čija je organizacija rezultat saradnje između Fakulteta tehničkih nauka i kompanije Genillard & Co, prikazane su i objašnjene aktivnostiFakulteta tehničkih nauka na projektu Horizon2020 Insurance.

Tim sa Fakulteta tehničkih nauka, u okviru projekta Horizon2020 Insurance - Oasis Innovation Hub for Catastrophe and Climate Extremes Risk Assessment, daje tehničko-tehnološkupodršku projektovanju Fabrike za tretman otpadne vode grada Novog Sadana osnovu analize rizika od pojave ektremnih klimatskih događaja i pruža adaptaciona rešenja u slučaju prekomernih padavina, poplava i drugih akcidentnih događaja, što je od izuzetne važnosti za redukciju stepena rizika i minimizaciju finansijskih gubitaka Postrojenja koje predstavlja  investiciju od izuzetnog značaja sa aspekta globalnog unapređenja higijenskih uslova grada Novog Sada, reke Dunav i čitavog našeg životnog okruženja.

 

Član tima H2020_Insurance projekta,

dr Jelena Radonić, van. prof.

 

Koordinator H2020_Insurance projekta za Srbiju,

dr Maja Turk Sekulić, van. prof.

Prijava na sajt