Predavanja vanr. prof. dr Stanisavljavića i doc. dr Batinića na PNRPU, Rusija

25.10.2019

Vanr. prof. dr Nemanja Stanisavljević i doc. dr Bojan Batinić održali su seriju predavanja od 9. do 11. septembra 2019. godine, na Nacionalnom Istraživačkom Politehničkom Univerzitetu, Perm, Rusija (PNRPU - Perm National Research Polytechnic University) u okviru Projekta "Razvoj pametnih sistema za sakupljanje sekundarnih sirovina". Predavanja su održana na tri različite teme:

  • Sistem upravljanja komunalnim čvrstim otpadom u Srbiji
  • Upotreba Analize toka materijala na primeru plastičnog otpada
  • Pametni sistemi upravljanja komunalnim čvrstim otpadom.

Detalje o događaju možete naći na sledećem linku.

Prijava na sajt