Poziv za učešće na DIGITALNOJ KONFERENCIJI u okviru projekta Democratia - Aqua – Technica II

13.09.2021

Sponsored by the DAAD with funds from the German Federal Foreign Office (AA)

U okviru DAAD projekta Democratia - Aqua – Technica II koji Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštitu na radu Fakulteta tehničkih nauka realizuje sa SRH Hochschule Heidelberg, od 23 – 24.09.2021. biće organiziovana druga digitalna konferencija:

Održivo upravljanje vodnim resursima u cilju promocije smanjenja regionalnih i lokalnih sukoba u distribuciji”

Pozivamo sve zainteresovane studente i kolege sa Fakulteta tehničkih nauka i čitavog Univerziteta da uzmu aktivno učešće u predstojećoj konferenciji i doprinesu uspešnoj realizaciji ciljeva i dostizanju izazova koji su u okviru Projekta postavljeni.

Pregled rezultata svih realizovanih aktivnosti u okviru Projekta, kao i naučnih radova objavljenih na prošlogodišnjij on-line konfereciji možete pogledati u e-knjizi koja se nalazi na sledećem linku: https://democratia-aqua.org/wp-content/uploads/2021/03/DC_E-Pub_2020.pdf (ISBN E-PUB 978-3-9822521-1-7).

Sve informacije vezane za predstojeću Second Democratia-Aqua-Technica konferenciju nalaze se na linku: Democratia Aqua Technica Conference - Democratia Aqua (democratia-aqua.org).

Sve informacije vezane za druge aktivnosti koje su organizovane u okviru projekta Democratia - Aqua – Technica II nalaze se na sajtu Projekta: democratia-aqua - Democratia Aqua.

Za sve dodatne informacije vezane za drugu digitalnu konferenciju možete se obratiti, putem maila, koordinatoru Democratia - Aqua – Technica II projekta sa Srbiju, prof. dr Maji Turk Sekulić (majaturk@uns.ac.rs).

Prijava na sajt