Poziv za učešće na DIGITALNOJ KONFERENCIJI u okviru projekta Democratia - Aqua – Technica

15.09.2020

U okviru DAAD projekta Democratia - Aqua - Technica koji Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Fakulteta tehničkih nauka realizuje sa SRH Hochschule Heidelberg, 24. i 25. septembra 2020. godine biće organiziovana digitalna konferencija.

 

Pozivamo sve zainteresovane studente i kolege sa Fakulteta tehničkih nauka i čitavog Univerziteta da uzmu aktivno učešće u predstojećoj konferenciji. Sve informacije u vezi sa digitalnom konferencijom nalaze se na sajtu Projekta: https://democratia-aqua.org/projects/.

 

Za dodatne informacije u vezi sa digitalnom konferencijom možete se obratiti, putem maila, koordinatoru Democratia - Aqua - Technica projekta sa Srbiju, prof. dr Maji Turk Sekulić (majaturk@uns.ac.rs).

Prijava na sajt