Poziv za predavanje: „Bilјke kao značajni resursi bioaktivnih jedinjenja: ekološki i farmakološki značaj“

19.05.2022

Poziv za predavanje: „Bilјke kao značajni resursi bioaktivnih jedinjenja: ekološki i farmakološki značaj“

Poštovani,

U nastavku ciklusa predavanja 40 godina Sekcije za hemiju životne sredine SHD-a, dr Vladimir Mihailović, docent Instituta za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu održaće predavanje: „Bilјke kao značajni resursi bioaktivnih jedinjenja: ekološki i farmakološki značaj“.

Predavanje će se održati 24. 5. 2022. u matičnoj instituciji dr Mihailovića, sala A-I-7, sa početkom u 14h. Predavanju možete pristupiti i putem interneta preko linka: shorturl.at/ouY38

Snimak prethodnog predavanja iz Ciklusa koje je 10. maja 2022. održao profesor Branimir Jovančičević je sada dostupan i na interentu. Njegovo predavanje ''Stanje životne sredine u svetu i Srbiji'' možete pogledati putem linka: https://www.youtube.com/watch?v=J8YJHm7l6ng

Prijava na sajt