Poziv na stručnu ekskurziju u Nemačku

15.01.2020

Sponsored by the DAAD with funds from the German Federal Foreign Office (AA)

 

U okviru DAAD projekta Democratia - Aqua - Technica koji Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštitu na radu realizuje sa SRH Hochschule Heidelberg finansira se putovanje u Nemačku i poseta sajmu IFAT za 10 studenata (7 master i 3 PhD studenta), u periodu od 03.05.2020. do 09.05.2020.

IFAT predstavlja vodeći svetski trgovinski sajam u oblasti upravljanja vodom, otpadnim tokovima i sirovinama. U periodu od 4-8. maja 2020. godine Sajam će se održati u Minhenu, Nemačka. Sajam svake druge godine predstavlja veliki broj najsavremenijih tehnoloških rešenja i strategija upravljanja emergentnim i budućim izazovima u oblasti inženjerstva zaštite životne sredine i zelenih tehnologija. IFAT predstavlja inovacije u oblasti prečišćavanja voda, vazduha i zemljišta, reciklaže i održive energije proizvedene upotrebom sekundarnih i otpadnih sirovina. 2018. godine svoje inovacije predstavilo je 3.305 izlagača iz 58 različitih zemalja i regija. Najnovija tehnološka dostignuća u pomenutim oblastima predstavljaju se putem informativnih štandova i praktičnih demonstracija opreme i sistema, pružajući uvid u praktičnu, konkretnu upotrebu svakog proizvoda (više informacija na linku https://www.ifat.de/en/trade-fair/information/).

Finansiranje stručne posete studenata u okviru Projekta obuhvata troškove putovanja, smeštaja i boravka (uključujući obroke). Deo putnih troškova (trasfer od Novog Sad do aerodroma Nikola Tesla, povratna avionska karta do Frankfurta, transport od aerodroma u Frankfurtu do Heidelberga) studentima će biti uplaćen nakon realizovanog putovanja.

Troškovi smeštaja u Heidelbergu i Minhenu, putovanja unutar Nemačke, kao i ulaznice za IFAT sajam biće pokriveni od strane HSHD.

Za prijavu na konkurs potrebno je do 22.01.2020. u 13h dostaviti:

  1. Motivaciono pismo i
  2. Prosek ocena sa prethodnog nivoa studija.

Dokumentaciju je potrebno da kandidat dostavi lično u sredu 22.01.2020. godine u 13h u prostoriju 012 (F blok, Multifunkcionalna laboratorija za projektovanje u inženjerstvu zaštite životne sredine prof. dr  Đorđe Bašić, Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu) na Fakultetu tehničkih nauka, gde će Komisija sa zainteresovanim kandidatima obaviti intervju na engleskom jeziku

Za sve dodatne informacije studenti se putem maila mogu obratiti koordinatoru Projekta sa FTNa, dr Maji Turk Sekulić, van. prof. (majaturk@uns.ac.rs) ili na telefon 0214852498 (u periodu od 12 do 14h).

 

 

Prijava na sajt