Poziv na stručnu ekskurziju u Nemačku

09.02.2023

Poziv na stručnu ekskurziju u Nemačku

 

U okviru DAAD Projekta Democratia - Aqua – Technica IV koji Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštitu na radu realizuje sa SRH Hochschule Heidelberg, Nemačka, finansira se stručna poseta Univerzitetu u Heidelbergu (https://www.srh-hochschule-heidelberg.de/en/) za 8 studenata (4 BSc studenta (III ili IV godina), 2 MSc studenta i 2 PhD studenta), u periodu od 24.04.2023. do 28.04.2023. godine.

Aktivnosti planirane u okviru boravka su stručna poseta postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, obuke i predavanja iz oblasti inženjerstva tretmana i prerade otpadnih tokova, kao i analize tokova materijala. Detaljan program će biti podeljen na sajtu https://democratia-aqua.org.

Finansiranje stručne posete studenata u okviru Projekta obuhvata troškove putovanja, smeštaja i boravka (uključujući obroke). Deo putnih troškova (trasfer od Novog Sad do aerodroma Nikola Tesla, povratna avionska karta do Frankfurta, transport od aerodroma u Frankfurtu do Heidelberga) u iznosu od maksimalno 300 evra po osobi i 30 eura za smeštaj + 5 eura za doručak po osobi, po danu, studentima će biti plaćen po dolasku u Heidelberg. Smeštaj u datom iznosu biće rezervisan od strane institucije domaćina. Opciono, studenti mogu samostalno da organizuju sebi drugu vrstu transporta. Troškovi obroka (ručak i večera) biće pokriveni od strane Projekta Democratia - Aqua - Technica na licu mesta.

Za prijavu na konkurs potrebno je do 20.02.2023. u 13h dostaviti[1]:

  1. Motivaciono pismo i
  2. Prosek ocena sa prethodnog nivoa studija ili trenutan prosek, za studente osnovnih studija.

Za sve dodatne informacije studenti se putem maila mogu obratiti koordinatoru Projekta sa FTNa, prof. dr Maji Turk Sekulić na email majaturk@uns.ac.rs ili na telefon 0214852498 (u periodu od 12 do 14h).

[1] Potrebno je da kandidati lično predaju dokumentaciju do ponedeljka 20.02.2023. u 13h u prostoriji Sekretarijata Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu. Nakon rangiranja podnetih prijava, komisija će sa izabranim kandidatima obaviti intervju na engleskom jeziku.

 

 

Prijava na sajt