Poseta Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Ljubljani i učešće na međunarodnoj konferenciji EMEC22 Ljubljana , Slovenija, 2022. godine

25.01.2023

U periodu od 28. novembra do 19. decembra 2022. godine, dva mlada istraživača saradnika, Sonja Dmitrašinović i Sanja Radović, sa Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, boravile su na stručnom boravku u Ljubljani, Slovenija. U okviru CEEPUS studentske mobilnosti i bilateralne saradnje između Fakulteta tehničkih nauka (Departmana za IZŽS i ZnR) i Zdravstvenog fakulteta u Ljubljani naše koleginice su imale mogućnost da upoznaju kolege sa partnerske institucije, razmene iskustva u okviru trenutnog naučno-istraživačkog rada, definišu dalje korake saradnje i da učestvuju u pripremi međunarodne konferencije 22nd European Meeting on Environmental Chemistry (EMEC22), na kojoj su i same učestvovale. Konferenciju su organizovali Zdravstveni fakultet sa Univerziteta u Ljubljani, Slovenija, i Asocijacija za hemiju i životnu sredinu.

Na Konferenciji su učestvovale i profesorice Maja Turk Sekulić i Jelena Radonić, profesor Dragan Adamović, asistent sa doktoratom Sabolč Pap i studentkinja doktorskih studija Katarina Antić. Konferencija se održala u prostorijama hotela Union, u periodu od 5. do 8. decembra. Tokom četiri konferencijska dana učesnici su imali mogućnosti da saslušaju, ali i interaktivno učestvuju u predavanjima iz srodnih istraživačkih oblasti. Fokus konferencije bio je usmeren ka inovativnim rešenjima i iskoracima u oblasti remedijacije voda, vazduha i zemljišta, kao i ka oblasti cirkularne ekonomije i održivog razvoja. Izloženo je preko 120 istraživačkih radova koji su predstavljeni putem oralnog ili izlaganja u vidu postera. Konferenciji je prisustvovalo preko 100 učesnika iz 18 zemalja.

Drugog dana konferencije, po prvi put u okviru Konferencijskog programa, održana je radionica za mlade istraživače (Early-Career Researcher Network Event). Tokom radionice, mladi istraživači saslušali su seriju predavanja održanu od strane starijih kolega, koje su se trudile da svoje dosadašnje profesionalno iskustvo podele i daju što bolje savete istraživačima koji se nalaze na početku svoje karijere. Nakon predavanja, učesnici su, tokom organizovane radionice, imali priliku da se upoznaju sa kolegama iz ostalih zemalja, prošire svoja poznanstva i istraživačku mrežu, kao i da razmene dosadašnja znanja. Uspešno organizovani naučni program pratili su neformalni događaji, obilazak Bleda, Ljubljane, centra grada i ljubljanske tvrđave, svečana večera u hotelu Union, kao i večera za mlade istraživače, na kojima su učesnici mogli da se druže i bolje upoznaju u jednom opuštenijem okruženju.

Više o EMEC22 konferenciji održanoj 2022.godine, možete saznati na sledećem linku https://www.emec22.com/ .

Prijava na sajt