Poseta studenata master studija JKP Vodovod i kanalizacija

25.12.2018

Studenti master studija Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu su 24.12.2018. posetili Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija u organizaciji prof. dr Jelene Radonić i istraživača pripravnika Veselina Bežanovića. Tehnolog Tatjana Simčin sprovela je studente kroz postrojenje za preradu vode i detaljno predstavila vodovodni sistem grada.

Studentima je predstavljen vodovodni sistem koji se sastoji od tri celine i obuhvata izvorišta sa vodozahvatnim objektima, objekte i uređaje za preradu vode i objekte i opremu za distribuciju vode. Novi Sad se snabdeva podzemnom vodom sa tri izvorišta koji su raspoređeni na levoj i desnoj obali Dunava. Tehnološki proces za preradu vode obuhvata aeraciju, filtraciju kvarcnim peskom, ozonizaciju, filtraciju aktivnim ugljem i dezinfekciju. Tehnolog Tatjana Simčin je studentima objasnila da je aeracija proces pri kome se voda dovodi u neposredni kontakt sa vazduhom a sve u cilju eliminacije rastvorenih gasova i njihovih štetnih uticaja na pijaću vodu. Aerisana voda se dalje odvodi do stanica za filtraciju sa kvarcnim peskom. U svakom segmentu postrojenja su dežurni radnici 0-24h. Novi tretman,  uveden od 2016. godine, je proces ozonizacije vode kako bi se smanjila količina organskih polutanata u vodi. Krajnja faza u ovom kompleksnom procesu jeste dezinfekcija koja je od velikog značaja i u kojoj se koristi natrijum hipohlorit,  jedino na taj način mogu se sprečiti hidrične bakterije i virusne infekcije. Laboratorijsku kontrolu pijaće vode svakodnevno vrši Institut za javno zdravlje Vojvodine kao i laboratorija u okviru JKP.

Studenti su imali jedinstvenu priliku da postave pitanja, saznaju sve što ih je interesovalo i lično se uvere kako funkcioniše veliki sistem vodosnabdevanja.

Prijava na sajt