Poseta Departmanu za javno zdravlje Univerziteta u Kopenhagenu u okviru Projekta LiBAir

08.07.2021

U periodu od 29. juna do 4. jula 2021. godine, u okviru naučnoistraživačkog Projekta pod nazivom Role of human exposure assessment in air quality management: links between risk factor and health outcomes (LiBAir, evidencioni broj 6461896), realizovana je poseta Departmanu za javno zdravlje Univerziteta u Kopenhagenu.

Cilj posete bio je upoznavanje članova tima sa Univerziteta u Kopenhagenu i Univerziteta u Novom Sadu, kao i planiranje aktivnosti sledećih faza Projekta. Prof. dr Jelena Radonić, rukovodilac Projekta, i prof. dr Maja Turk Sekulić, član tima sa Departmana za Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, predstavile su Univerzitet u Novom Sadu i obrazovne i istraživačke aktivnosti na Fakultetu tehničkih nauka i Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu. Zajedno sa partnerkom iz Danske, prof. dr Zoranom Jovanović Andersen, istraživački tim se sastao sa ambasadorkom Republike Srbije u Danskoj, dr Jasminom Mitrović Marić, kako bi promovisao ciljeve Projekta. Tokom posete, održan je i sastanak u okviru Žurnal kluba na kome su predstavljeni rezultati najnovijih istraživanja uticaja zagađenja vazduha na neurokognitivni status stanovništva. Kao dodatnu aktivnost, tim Projekta je posetio Postrojenje za energetsko iskorićenje otpada u Kopenhagenu, CopenHill (https://www.copenhill.dk/en).

ZAHVALNICA: Istraživanje je sprovedeno uz podršku Fonda za nauku Republike Srbije, Program DIJASPORA, #6461896, LiBAir.

Ova vest je sačinjena sredstvima finansijske podrške od strane Fonda za nauku. Za sadržinu ove publikacije isključivo je odgovoran Fakultet tehničkih nauku i ta sadržina ne izražava stavove Fonda za nauku Republike Srbije.

Prijava na sajt