Održana obuka za rad na visini na Fakultetu tehničkih nauka

05.04.2024

U okviru edukacije studenata Inženjerstva zaštite na radu, Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštitu na radu i Fakultet tehničkih nauka bili su domaćini obuke za rad na visini. Inicijativa je realizovana u saradnji sa Evropskom asocijacijom zaštite na radu, kompanijom Trezor Volga i vodećim proizvođačem sigurnosne opreme, MSA.

Obuku je pohađalo 120 učesnika, među kojima i studenti završnih godina Inženjerstva zaštite na radu. Tokom teorijskog dela obuke, učesnici su imali priliku da unaprede znanje o bezbednosti pri radu na visini upoznavajući se sa standardima i propisima u oblasti, najnovijim smernicama, kao i vrstama i tehničkim aspektima opreme za zaštitu od pada. Praktični segment obuke se odvijao na specijalizovanom vozilu kompanije MSA, prilagođenom i opremljenom za rad na visini, tokom kog su učesnici primenili teorijska znanja u realnom okruženju, pod nadzorom stručnjaka iz kompanija Trezor Volga i MSA. Interaktivna sesija je omogućila učesnicima da steknu praktične veštine i samouverenost u obavljanju zadatka na visini, što je od ključnog značaja za njihov budući rad.

Održana obuka je još jedan korak u kontinuiranom unapređenju znanja u oblasti zaštite na radu kom naš Departman ostaje predan kako bi osigurao da mladi inženjeri budu dobro osposobljeni za izazove koje donosi moderno radno okruženje.

Prijava na sajt