Odlazak prof. dr Slobodana Krnjetina u penziju

03.10.2019

Prof. dr Slobodan Krnjetin je bio zaposlen na Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu je od samog početka realizacije studijskog programa Inženjerstva zaštite životne sredine 1999. godine na kojem je realizovao nastavu iz predmeta Graditeljstvo i životna sredina i Prirodni materijali u graditeljstvu. Pored toga na Fakultetu tehničkih nauka realizovao je nastavu iz predmeta Ekologija i građena sredina na Arhitekturi i predmet Ekologija i zaštita građene sredine na Građevinarstvu, a bio je angažovan i na Visokoj tehničkoj školi u Novom Sadu.

 

Kao jedan od najomiljenijih profesora bio je mentor izuzetno velikom broju studenata na osnovnim i master studijama inženjerstva zaštite životne sredine. U domenu naučno-istraživačkog rada, pored ostalog, istakao se kao autor 6 monografija i velikog broja publikacija iz domena zelene gradnje i upotrebe prirodnih materijala u graditeljstvu. U saradnji sa studentima uređivao je list EKOZER – časopis za ekološku i kulturnu dekontaminaciju.

Prijava na sajt