Odlazak prof. dr Slavka Đurića u penziju

05.10.2018

Povodom odlaska u penziju prof. dr Slavka Đurića 04.10.2018. godine upriličeno je druženje i svečani ručak, na kome su se okupili zaposleni i saradnici Departmana za inž. zaštite životne sredine i zaštite na radu.

Tom prilikom prigodan poklon ispred kolektiva Departmana uručio je direktor prof. dr Dejan Ubavin. Kratkim govorom se zahvalio profesoru na nesebičnom zalaganju u nastavi i unapređivanju nastavnog procesa, više nego korektnoj saradnji i dobrim međuljudskim odnosima svih trinaest godina koje je proveo sa nama. Podsetimo, prof. Đurić bio je angažovan u nastavi na predmetima:

  • Procesni aparati za zaštitu okoline,
  • Rasprostiranje poremećaja,
  • Procesni sistemi i postrojenja,
  • Projektovanje sistema zaštite.

Autor i koautor je 12 radova u vrhunskim međunarodnim naučnim časopisima, 13 radova u nacionalnim časopisima, u više od 15 radova saopštenih na međunarodnim i nacionalnim konferencijama.

Prof. Đuriću želimo dug, zdrav, miran i srećan život u penziji!

Prijava na sajt