Obeležavanje svetskog dana zaštite životne sredine i događaj "in memoriam" prof. dr Milana Dimkića

08.06.2021

U petak 04. juna 2021. godine u prostorijama Fakulteta tehničkih nauka, povodom Svetskog dana zaštite životne sredine i zahvaljujući podršci uprave Fakulteta tehničkih nauka i direktora Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštitu na radu, prof. dr Dejana Ubavina, održan je događaj "in memoriam" prof. dr Milana Dimkića i promocija objavljene međunarodne monografije "Alluvial Aquifer Processes".

 

Događaju su prisustvovali nastavnici, saradnici, studenti i prijatelji profesora Milana Dimkića, kao i članovi njegove porodice.

 

Uvodno obraćanje na skupu imali su prof. dr Srđan Kolaković, prodekan za investicije, i dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, prof. dr Rade Doroslaovački.

 

Nakon uvodnog obraćanja, dr Mirjana Vojinović Miloradov, profesor emeritus, evocirala je setno sećanje na preminulog profesora Dimkića, sa posebnim osvrtom na njegov rad na Fakultetu tehničkih nauka, Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštitu na radu, i zajedničku saradnju.

 

U drugom delu događaja, naučni saradnik dr Srđan Kovačević i vanredni profesor dr Ivana Mihajlović, koji su učestvovali u izradi i objavljivanju monografije "Alluvial Aquifer Processes", prezentovali su poglavlja u kojima su autori ili koautori.

 

Svoja poglavla u Monografiji su prezentovale i kolege sa Instituta za vodoprivredu "Jaroslav Černi", dipl. inž. Dejan Dimkić, naučni saradnik dr Marija Perović i dipl. inž. David Mitrinović.

Prijava na sajt