Monografija "ALLUVIAL AQUIFER PROCESSES"

19.04.2021

Sa posebnim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je renomirana međunarodna izdavačka kuća “IWA Publishing”  izdala Monografiju pod naslovom: “Alluvial Aquifer Processes” – PROCESI U ALUVIJALNIM AKVIFERIMA.

Monografija predstavlja životno delo Prof. dr Milana Dimkića, ali i značajan naučni doprinos nekoliko autora i koautora sa našeg Departmana za Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštitu na radu: dr Milan Dimkić - ex redovni profesor i glavni editor,  dr Mirjana Vojinović – Miloradov - profesor emeritus , dr Ivana Mihajlović - vanredni profesor, dr Nevena Živančev - asistent sa doktoratom i dr Srđan Kovačević -  naučni saradnik. Pored toga u pisanju Monografije su aktivno učestvovali i naši bivši studenti koji su zaposleni u okviru Instituta za vodoprivredu “Jaroslav Černi”, MSc Aleksandar Čalenić i dr Marija Perović, kao i niz drugih autora i koautora koji su dali svoj naučni doprinos izučavanju procesa u aluvijalnim akviferima. Naš Departman je omogućio nabavku nekoliko primeraka Monografije koji se nalaze u biblioteci Fakulteta tehničkih nauka, kao i u biblioteci sekretarijata Departmana, a dostupni su svim studentima i akademskoj javnosti koja je zainteresovana za pomenuto izdanje.

Sama Monografija je posvećena profesionalcima, stručnjacima, profesorima i studentima u naprednim fazama učenja, a izučavana tematika daje doprinos razumevanju problematike globalnog, regionalnog i lokalnog upravljanja podzemnim vodama, kao i suštinsko razumevanje geneze, stanja i prirodnih procesa u aluvijalnim akviferima.

Link izdavača: https://www.iwapublishing.com/books/9781789060898/alluvial-aquifer-processes?fbclid=IwAR3Sgb5MrTAbRaAUReTKxSoYaoYQ9TZNvgESdMcOTLzu-KCii3kbxWI73kI

DOI: https://doi.org/10.2166/9781789060904

Prijava na sajt