Međunarodna evropska konferencija EMEC21

20.12.2021

Profesor emeritus Mirjana Vojinović Miloradov se toplim rečima zahvalila pri zatvaranju međunarodne evropske konferencije EMEC21, u organizaciji Srpskog hemijskog društva.

Konferencija se održala u Matici Srpskoj od 30. novembra do 3. decembra, na kojoj su svoje naučno istraživačke radove prezentovali profesori, saradnici i mladi istraživači sa Departmana za zaštitu životne sredine i zaštitu na radu.

Prijava na sajt