Maji Brborić nagrada Moskovskog državnog univerziteta Lomonosov

05.10.2018

Maja Brborić, istraživač saradnik na Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu dobitnica je nagrade za najbolјi rad na međunarodnoj konferenciji “Climate Change Impacts on Sediment Dynamics: Measurement, Modelling and Management” koja je održana na Moskovskom državnom univerzitetu  Lomonosov u avgustu ove godine.

Na svečanoj dodeli nagrada za mlade istraživače predstavnik Svetske asocijacije za zaštitu zemlјišta i vode (eng. World Association of Soil and Water Conservation, WASWAC) uručio je Maji sertifikat, plaketu i novčanu nagradu kao priznanje za njen izvanredan rad pod nazivom: „Lipophilic brominated flame retardants in the bottom sediment of the Danube River, Serbia“. Rad će, takođe, biti publikovan u časopisu: „International Soil and Water Conservation Research“.

Tokom četiri dana konferencije pored plenarnih, oralnih i poster sesija, održani su posebni tematski kursevi za mlade naučnike pod temom: "Prirodni rizici po akvatične sisteme: merenje i modelovanje". Kursevi su uklјučivali predavanja, seminare, kao i bogat radioničarski program, odvojen od glavnog naučnog programa konferencije. Stručnjaci iz različitih oblasti, uključujući fluvijalnu geomorfologiju, pedologiju, klimatske promene, hidrologiju i sedimentologiju, pružili su jedinstvena praktična znanja, kao i veštine i tehnike korisne za budući rad mladih naučnika.

Prijava na sajt