Članak o Projektu međunarodne saradnje u okviru programa ERASMUS+ International Credit Mobility

20.03.2019

Članak o Projektu međunarodne saradnje u okviru programa ERASMUS+ International Credit Mobility između Environmental Research Institue (ERI), North Highland College, University of Highland and Islands, Velika Britanija, i Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine, Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, objavljen je u ERI Spring 2019 Newsletter koji možete pronaći na linku.

Prijava na sajt