Konkurs za poziciju docenta u okviru postdoktorskih studija u Krakovu

03.05.2023

Drage kolege,

AGH Univerzitet za nauku i tehnologiju je otvorio konkurs za poziciju docenta u polju inženjerstva zaštite životne sredine, rudarstva i energetike, hemijskih nauka i hemijskog inženjerstva, a na temu „Profiliranje biomarkera PAH-ova i njihove sudbine u otpadnim vodama u aspektu procene rizika po javno zdravlje usled izloženosti opasnim hemikalijama u urbanim sredinama“.

Rok za prijavu je 12.05.2023.

Više informacija o uslovima konkursa i samoj prijavi možete pronaći na sajtu AGH Univerziteta: https://www.agh.edu.pl/studia

Prijava na sajt